[castellano][English]
[Pàgina resum a Sourceforge] [Thabit on-line]

Thabit

Introducció

Thabit és un conversor de grec clàssic (grec politònic) a braille: a fitxers .BRA que es poden llegir amb una línia braille o amb una Braille Lite (o dispositius semblants).

Els fitxers d'entrada han de ser fitxers de text codificats amb UNICODE (UTF-8). Aquests fitxers es poden crear fàcilment amb

Evidentment cal tenir instal·lat un tipus de lletra UNICODE. Amb thabit distribuïm Kadmos: un dels millors tipus de lletra UNICODE, creada a partir d'Alphabetum pel mateix autor (Juan-José Marcos). Kadmos es pot distribuir lliurement amb Thabit; teniu permís per a usar-la en l'àmbit acadèmic i personal. En qualsevol altre cas, poseu-vos en contacte amb l' autor. [1]

Per exemple, Thabit pren un fitxer com [2]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

i el converteix a

^p|ter h5m#n ho >en to3s o>urano3s hagias4\tw t0 >9nom| sou@ >el46tw h5 basile7a sou@ gen54\tw t0 46l5m| sou, hws >en o>uran#} ka/ >ep/ t2s g2s@

Llicència

Thabit es distribueix sota la versió 2 de la Llicència General Pública (GPL, version 2).

Descàrrega

El programa es pot descarregar de SourceForge.

Qüestions tècniques

Thabit és multiplataforma

Thabit està escrit en perl; en conseqüència hauria de funcionar en qualsevol sistema en què hi haja un intèrpret de perl. S'ha provat en GNU/Linux (Debian Woody, Debian Sarge i SuSE 9.0), Mac OS X 10.3 (Panther), Win98 i WinXP.

Instal·lació

Si ja heu instal·lat perl, copieu el contingut del paquet en un directori qualsevol.

Ús

En la línia d'ordres escriviu

perl thabit.pl [-l ca|es] FITXER_ENTRADA [FITXER_EIXIDA]

si ometeu el nom del fitxer d'eixida, Thabit crea un fitxer amb el mateix nom que el fitxer d'entrada amb extensió .BRA. L'opció -l indica si l'idioma del text (fora de la part en grec) és valencià (ca) o castellà (es). Açò és especialment útil en l'àmbit docent, ja que normalment no s'escriuen en grec els enunciats, les explicacions, etc.

Els paràmetres i les opcions que apareixen entre claudàtors són optatius.

Agraïments

Agraïsc a Noemí Sanchis Martínez les seues preguntes i comentaris: han contribuït notablement a millorar aquest projecte. També vull agrair a Marisa Botella Galiana la seua ajuda en la revisió de la versió anglesa d'aquesta pàgina.

Gràcies especialment a José María Villar de l'ONCE pel seu suport, pels textos en braille i per haver provat les diferents versions de Thabit.

Finalment, gràcies a Quico Saval Vicente: sense ell mai hagués començat aquest projecte.

Projecte hostatjat per SourceForge.net Logo


[1] Si bé Kadmos s'ha creat per a escriure en grec clàssic, llatí i la major part de les llengües europees modernes, Alphabetum és un tipus de lletra comercial (a molt bon preu) que permet escriure en anglés antic i mitjà, rus, ucraïnes, moldau, i altres llengües amb alfabet ciríl·lic, hindi, nepalí, hiragana, i moltes altres llengües.

[2] Vegeu Wikipedia (s.v. Polytonic)


© 2005-2006 by Carles Sadurní Anguita